Türkiye'nin İş Gücü Platformu
” Size ihtiyacı olanların, sizi bulabilmeleri için tasarlandı... „
Şu an ISYAPILIR'da 6,536 adet aktif uzman, 11,620 adet uzmanlık kategorisinde kayıtlıdır.
Hangi İşleri Yapabilirim?

ISYAPILIR platformuna çalışan olarak üye olmak icin elinizden her hangi bir iş gelmesi yeterlidir.  On beşe yakın ana kategoride yer alan uzmanlık alanlarından size en uygun olanları seçerek, siz de bu platform içerisinde yer alabilirsiniz.

Böylece herhangi bir anda, herhangi bir yerde size birinin ihtiyacı olduğunda, ihtiyaç sahibi kişi sizinle iletişime geçebilir; ya da sizin için uygun bir iş ilanı yayınlandığında size epostanız üzerinden haber verilir. Üstelik bu hizmet tamamen ücretsizdir.

Hangi alanlarda iş yapılır?

Danışman

Avukat, Mali Müşavir, Mimar gibi serbest meslek sahipleri bu kategoride yer almaktadır.
Avukat : Hukuk fakültesinden mezun olarak yargı önünde kişilerin haklarını savunma yetkinliğini kazanmış kimselere verilen ad.
Belli bir alan üzerine uzmanlaşabilirler. Bir olayı ya da durumu hukuki açıdan değerlendirirler. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra davayı üstlenerek müvekkillerini yargı önünde temsil ederler.
Avukatlar, aynı zamanda yasal konularda kişilere yol gösterirler.Vasiyetname, sözleşme gibi hukuksal belgeleri düzenlemek de görevleri avukatın görevleri arasındadır.
Bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir.


Eczacı : Üniversitelerin Eczacılık fakültelerinde sentetik ve biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yaparak eczacı olma yetkinliğini kazanmış kimse.
Kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, bazı laboratuarlarda, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcı olarak çalışabilirler.


İç Mimar : Üniversitelerin “İç Mimarlık”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” ya da “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” bölümlerinden mezun olarak ev, büro, lokanta gibi mekanları ya da belli bir çevreyi müşteri istek ve olanaklarını dikkate alarak, estetik bir anlayışla düzenleyen kimselere verilen ad.


İnşaat Mühendisi : Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlünden mezun olarak her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili çalışan kimse.

Mimar : Üniversitelerin Mimarlık ya da Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinden mezun olarak Mimar olma yetkinliğini kazanmış kimselere verilen ad. Yapıları ve fiziksel çevreyi estetik yaratıcılıkla birleştirerek inşa ederler. Mesken, ticari ve sanayi amaçlı binalar, şehir planları, peyzaj ve trafik sistemleri ile ilgili araştırmaları yürüterek, danışmanlık hizmetleri verirler ve tasarım yaparlar.
Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma Bakanlıkları ve belediyelerde çalışılabilecekleri gibi,mimarlık bürosu açarak serbest çalışmaları da mümkündür.


Muhasebeci : Serbest olarak çalışan kişilerin ya da resmi ve özel kurumların gelir ve giderlerini, işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb defterlerde kayıt altına alma; kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenleme; kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirme, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlemleri yapma, şirket kurma prosüderlerini yerine getirme vb. mali danışmalık ve takip görevlerini yapan kimse.

Peyzaj Mimarı : Doğal çevreyi bozmadan, insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için planlar yaparak, bir kentte parkların, bahçelerin tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirileceği konusunda çalışan kimselere verilen ad.
Parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticaret merkezleri ve kamu yapıları ile ilgili yer seçimi yaparak alan kullanım kararları üretirler. Sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar; ulusal bölgesel ve lokal kapsamdaki tarihi alanlar ve kültürel kaynakların koruma projelerini yürütürler.
Peyzaj mimarları genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilirler.


Yatırım Proje Danışmanlığı : Bir toplumda belirli bir zaman süresi içinde, mal ve hizmetlerin üretimini artırmak için, bazı olanakları yaratma, genişletme ve/veya geliştirmeye yönelik verilen hizmetleri ve yapılan planları kapsamaktadır.

DiÄŸer :