Türkiye'nin İş Gücü Platformu
” Size ihtiyacı olanların, sizi bulabilmeleri için tasarlandı... „
Şu an ISYAPILIR'da 6,536 adet aktif uzman, 11,620 adet uzmanlık kategorisinde kayıtlıdır.
Kullanım Sözleşmesi
Bu belge ISYAPILIR servislerinden yararlanmaya başlamadan önce dikkate almanız gereken önemli bir belgedir.

Bu antlaşma en son 01.Mayıs.2011 tarihinde güncellenmiştir.
İnternet ortamında hizmetler sunan ISYAPILIR.com (bundan böyle site olarak anılacaktır) ile kişisel ve diğer bilgilerini kullanım sürecinde belirterek hizmet alan kişi (bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır) sözleşmenin taraflarını oluşturur.

İş bu sözleşmede taraflar üyelik süresince verecekleri yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve taahhüt ederler.

 

1 - Sözleşmenin Konusu

 

İş bu sözleşmenin konusu aşağıda kısaca açıklanan, kullanıcıların yetkinliklerini paylaşması ve bu yetkinliklere ihtiyaç duyan ihtiyaç sahiplerinin kendilerine erişebilmesi üzerine kuruludur. Site üzerinde 2 farklı kullanıcı profili oluşturulabilmektedir: Çalışan ve İşveren.

    • Çalışan profilindeki kullanıcılar, kendi uzmanlık alanlarını belirterek, hangi alanlarda iş yapabileceğini gösterirler.
    • İşveren profilindeki kullanıcılar ise, yaptırmak istedikleri işler ile ilgili ilanlar vererek, ihtiyaç duydukları çalışanlara ulaşırlar. Çalışan ve İşveren iş ilanı üzerinde karşılıklı anlaştıktan sonra ise, iş yapılır.
 

2 - Sözleşmenin Süresi

 

İş bu sözleşme kullanıcının, vermiş olduğu bilgiler ile siteye üye olduğu anda başlar ve site üzerindeki hizmetleri kullandığı sürece devam eder.


 

3 - Hizmetin Dondurulması, Sınırlanması veya Tamamen Durdurulması

 

Kullanıcı, site üzerinde ifşa ettiği içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür verinin kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Kullanıcı kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

  Aşağıda açıklanan durumlarda site, kullanıcısına verdiği hizmeti uyarı yaparak veya uyarı yapmayarak tamamen ya da kısmen, geçici bir süre ile dondurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
    • Spam mail gönderilmesi: Spam mail, alıcının rızası olmadan kendisine e-posta gönderilmesidir. Site üzerinden davet niteliğinde mailler gönderilebilmektedir. Bu tür davetiyelerin, kullanıcı tarafından kullanıcının tanıdıklarına yapılacağı varsayılmaktadır.
    • Spam mail gönderimi nedeniyle, siteye ait herhangi bir sunucunun internet üzerinde bilinen spammer sunucu listelerine girmesi halinde site ayrıca listeden çıkabilmek için ödemesi gerekecek "Clearance" bedellerini müşteriden isteme ve alma hakkını saklı tutar.
    • Fikir ve sanat eserlerine yönelik suçlar: "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek (copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek suçlar) ve özel hayatın dokunulmazlığına tecavüz eden davranışlar.
    • Genel ahlaka ters davranışlar: Toplumda kabul görmüş genel ahlak, örf ve adetlere ters düşecek düzeyde 'adult' tabir edilen içeriklerin yayımı ve/veya site servisleri kullanılarak buna aracı olunması.
    • Site servisleri kullanılarak başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesaplarına yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve bu tür yollarla başkalarının bilgisayar / ağ / şebekelerine zarar vermek. Siteye ait bilgisayarlara ve üzerlerine kurulmuş olan yazılımlara zarar vermek, zarar verilmesine neden olmak veya vermeye çalışmak.
    • Başka kullanıcıların hizmet almasını engelleyici içerik kullanarak aynı bilgisayar üzerinden hizmet alan diğer kullanıcıların aldığı hizmetin etkilenmesine neden olmak.
    • Kullanıcının kendi profiline ilişkin verdiği doğru olmayan bilgiler ile, diğer kullanıcıları kandırmak, kandırmaya çalışmak, rahatsız etmek.
    • Ve burada belirtilmemiş olmasına rağmen yürürlükteki yasalara aykırı düşecek yayınları site servislerini kullanarak yayınlamak, sitenin kendisine vermiş olduğu şifreleri kullanarak diğer kullanıcıların ve sitenin güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak ve site bilgilerine izinsiz ulaşmaya çalışmak.
    • İlan ve teklif yazıları içerisinde amacı dışında, kullanıcının kendi tanıtımını, reklamını yapmaya çalışması, iş ve proje dışındaki konularda ilan vermesi.
 

4 - Hak ve Sorumluluklar

 

Site tarafından, Kullanıcılarına, bu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen tüm hizmetler olduğu gibi ("As Is Based") veya sunulduğu gibi ("As Available") prensipleriyle verilir. Özetle, verilen tüm hizmetler site tarafından verildiği gibi Kullanıcı tarafından kabul edilmek zorundadır. Site verdiği herhangi bir hizmetin sürekli olacağı, kesintiye uğramayacağı, hatasız olacağı konularında gerekli çalışmaları yapacak ve sürekli olarak iyileştirecektir. Fakat buna rağmen site, kullanıcılara internet üzerinde bilgilerinin güvende olacağının garantisini vermemektedir. Kullanıcı aldığı hizmetlerin durması, durdurulması, kesintiye uğraması veya hata ve zarara yol açması halinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

    • Kullanıcı, siteye girebilmek için kendisinin site üzerinde belirlediği kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden kendisi sorumludur. 3. kişilerin eline geçmesi durumunda site sorumlu tutulamaz.
    • Kullanıcı site hizmetlerinden faydalanırken site tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
    • Kullanıcı üyelik süresince vermiş olduğu bilgileri sitenin kullanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Site ise kullanıcı bilgilerini kullanıcının izni dışında hiçbir üçüncü kişi ya da kurumlar ile paylaşmayacağını, kullanıcının izni dışında kendisine e-posta göndermeyeceğini belirtir.
    • Site, kullanıcının kullanımından, sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
    • Site, sistem bulunurluğu ve yedeklenmesi konularına üst düzey önem vermektedir fakat bütün altyapı ve yedekleme çalışmalarına rağmen internet üzerinde istenmeyen kesintiler yaşanabilir. Oluşabilecek bu hatalardan ve yedeklenmelerden dolayı meydana gelebilecek eksikliklerden site hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 

5 - Tebligat Adresi

 

Kullanıcıya ait yasal ikamet adresi ve iletişim adresi üyelik profilinde belirtmiş olduğu adresidir. Kullanıcı, kendisine ulaşsa da, ulaşmasa da bu adrese gönderilen tebligatın bir iş günü sonrasında tebliğ edilmiş olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

6 - Kayıtların Geçerliliği

 

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, sitenin defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerin, kullanıcının internet ortamında yaptığı ve sitenin sunucularında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen site kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7 - Uyuşmazlık Hali

 

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

8 - İş bu sözleşme bu maddeyle birlikte 8 (sekiz) maddeden oluşmaktadır ve taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır.


 

(İmza altına alınma kullanıcının internet ortamında sitenin üyelik anlaşmasını kabul etmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Tüm ürün ve hizmetlerini sadece internet ortamında sunan site, tüm üyelik kayıt işlemlerinin ilk sayfasında bu sözleşmenin okunup, anlaşılıp, kabul edilmediği sürece üyeliğe devam edilemeyeceği uyarısı yapar. Site, gerek gördüğü takdirde üyelik sözleşmesine yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Kullanıcı bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.